26.8.10

# Coffee; Pee某人 :: 原來, 飲得多咖啡, 真係會想去廁所的

飲得多咩都會想去廁所架喇, 縱然聽聞咖啡因利尿, 但都未至於會飲一杯咖啡去兩次廁所?。
真頂癮。:D

No comments:

Post a Comment